visweer


Veronachtzaamd visweer in
Noordoostpolder moet op de wereldkaart

Dirk Jan Willem Meijers MSc

In augustus 2000 hielp ik kort mee bij de opgraving van een groot visweercomplex aan de Hannie Schaftweg bij Emmeloord. Het gaf me een impressie deze oude visplek en zijn grote cultuurhistorische betekenis. Samen met een groot aantal andere pehistorische vondsten in de IJsselmeerpolders leert het ons dat dit gebied al lang geleden bewoond werd. Het bleek hier om een van de grootste visweren te gaan die ooit in Europa zijn vastgesteld.

Het complex kon helaas maar ten dele onderzocht worden doordat de vindplaats onder het bedrijventerrein langs de A6 ligt. Het staat vast dat er meer was te ontdekken maardoor d haast met te vestigen bedrijven dat is nu voor "eeuwig" onmogelijk.

Het historische belang van dit visweergebied moet in beeld blijven.
Er is al hier duizenden jaren geleden aktieve visserij geweest. Het stamt uit wat velen bijbelse tijden zullen noemen.
Dat alleen al is leuk in een gebied waar velen wordt voorgehouden dat hert universum 6000 jaar geleden in zes dagen is geschapen.
Het onderzoek wijst uit dat het geheel tot in de middeleeuwen in gebruik is gebleven.
De start was in de Nieuwe Steentijd zo'n zesduizend jaar geleden. De IJzertijd kwam, de Bronstijd, de Romeinen passeerden....., vna de eilanden bleven Urk en Schokland over en nu is alleen Urk nog de enige zeevishaven van het IJsselmeer.

Een wijdere blik op deze erfenis is niet alleen noodzakelijk voor Noordoostpolder of Flevoland. Het is een groot deel van vaderlandse geschiedenis. Bovendien houdt het verband met heel veel elders- zelfs wereldwijd - teruggevonden prehistorische visweercomplexen. Een technische verworvenheid, die mensen overal tijdens hun verspreiding gebruikten.
Plaatsen van een visval, een dichtzet of een visweer, het wordt nog altijd gedaan.
Om het hier ontdekte visweer complex tot leven te brengen heb ik er een tekening van gemaakt:

visweren in de prehistorie

Het onderzoeksartikel van Andre Kerkhoven, Provinciaal archeoloog Flevoland

Met stenen bijlen gepunte houten palen vormen de visweer.

De opgravingsplek: een oud geulen- en poelenstelsel in het stroombed van de Vecht...

Een amulet van een viswervel

Benen haak


Snavelfragment van een roerpomp


Een onderkaak van een bever


Onderkaakfragment van een mens

 

De generatietijd voor H. sapiens is +/- 30 jaar. 1 bet- 2 bet- 3 bet- 4 bet- 5 bet-...overgtrootouders?
4000/30 = 134 generaties geleden was er 1 stel dat van HEELveel mensen van nu oer opa en oma is.
Laten we ze maar Adam en Eva noemen

Mijn vondstenbakje met vogel en visbotjes, stukgeslagen runderbot, afslagen van vuursteen en een enkel brokje ruw aardewerk.

De gevonden fuiken lijken als twee druppels water op deze, die gevonden is bij Holbaek, Denemarken (steentijd).

hannie schaft